John EbbenRob BirzaAd GerritsenKlaas GubbelsHans GerritsenMaarten BoonEls KootHarry van ter ToolenJan BollaertFrederick William AyerRob VoermanLouise te Poele
John EbbenRob BirzaAd GerritsenKlaas GubbelsHans GerritsenMaarten BoonEls KootHarry van ter ToolenJan BollaertFrederick William AyerRob VoermanLouise te Poele

Privacybeleid

d.d. 1 juni 2023

galerie-gang respecteert jouw privacy en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met alle persoonlijke gegevens die je – mondeling, schriftelijk of digitaal – verstrekt. In dit privacybeleid vertellen we je welke informatie we van je kunnen vragen, verzamelen en bewaren, waarom we dit doen en wat we ermee doen. Het beleid is van toepassing op al onze diensten via internet. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gedragingen van derden. Voor alle gegevens die wij verwerken, houden wij ons aan de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat kunnen we vragen en waarom?

Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we om persoonlijke gegevens zoals je naam en e-mailadres. We gebruiken deze informatie uitsluitend om je de gevraagde dienst te kunnen leveren en vragen niet meer informatie dan nodig. Dit geldt ook voor de informatie die wij via de website ontvangen.

De persoonsgegevens die wij kunnen verwerken, zijn onder meer:
– naam, geslacht en organisatie;
– contactgegevens (zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres);
– bankrekeningnummer en/of IBAN.

Wat doen we met je informatie?

We bewaren je gegevens niet langer dan nodig. Deze gegevens staan op een beveiligde server. Jouw informatie wordt nooit gecombineerd met andere gegevens waarover galerie-gang eventueel beschikt en wordt uitsluitend onder rechtmatige grondslag verwerkt.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens dus alleen als doorvoor rechtsgrond bestaat zoals beschreven in de AVG:
– voor de uitvoering van een overeenkomst;
– vanwege een wettelijke verplichting;
– met jouw toestemming;
– vanwege een gerechtvaardigd belang.

Wat vragen en bewaren we nog meer?

Het is mogelijk dat we e-mails of andere digitale berichten bewaren. Het kan voorkomen dat we je om persoonlijke gegevens vragen als je ons een vraag stelt, of een verzoek hebt. Deze persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is voor het doeleinde van de verwerking. Ook deze informatie bewaren we op een beveiligde server.

Wat verzamelen we?

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar je browser worden gestuurd en die ons helpen het gebruik van onze website te analyseren. We krijgen hierdoor meer inzicht in wat de bezoekers doen en zoeken op deze website. We benutten de verzamelde informatie uitsluitend om onze internetdiensten beter op jouw behoeften aan te laten sluiten. We kunnen deze gegevens bewaren op een beveiligde server. Je kunt je browser zo instellen dat deze cookies weigert en/of aangeeft wanneer er een wordt verzonden. Het is dan echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet meer correct functioneren.

Wat doen we niet?

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan die in dit privacybeleid zijn omschreven. We delen je informatie nooit met derden, tenzij we hier toestemming voor hebben of dit nodig is voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. In het laatste geval hebben wij hiervoor verwerkingsovereenkomsten met onze samenwerkingspartners, wat de veiligheid van jouw gegevens waarborgt. In een enkel geval kan het voorkomen dat personen jouw gegevens uitwisselen, bijvoorbeeld om een vraag te kunnen beantwoorden.

Wat kun je zelf met je informatie doen?

Je kunt alle persoonlijke informatie die je aan galerie-gang hebt verstrekt, te allen tijde inzien, veranderen of verwijderen. Verder heb je volgens de AVG onder meer recht op dataportabiliteit, recht op vergetelheid en het recht om bezwaar te maken op gegevensverwerking. Wil je gebruik maken van één van deze opties? Onze contactmogelijkheden staan onderaan dit scherm.

Contact

Met vragen of opmerkingen over dit privacybeleid, of voor het inzien, wijzigen of verwijderen van jouw gegevens, neem contact op via onderstaande contactgegevens t.a.v. Verwerkingsverantwoordelijke:

Tot slot

Het privacy- en cookiebeleid hangen samen met het gebruik en de mogelijkheden van www.johnebben.nl. Aanpassingen en/of veranderingen op deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in ons privacybeleid.